Suchresultate

( 11 Produkte )
Château Lagrange 3e Grand Cru classé Saint-Julien AC
2006
75cl Art. Nr. 45756
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2007
75cl Art. Nr. 00860
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2009
75cl Art. Nr. 14867
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2010
75cl Art. Nr. 21028
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

  • m
Verpackung: CB 12
2016
75cl Art. Nr. 24869
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2018
75cl Art. Nr. 24069
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 6
Château Gloria Saint-Julien AC
2011
75cl Art. Nr. 28439
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2014
75cl Art. Nr. 02264
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
75cl Art. Nr. 02262
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2015
75cl Art. Nr. 12447
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2016
75cl Art. Nr. 24601
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2018
75cl Art. Nr. 23782
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
Château Léoville-Poyferré 2e Grand Cru classé Saint-Julien AC
2010
75cl Art. Nr. 21042
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2012
75cl Art. Nr. 35862
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2013
75cl Art. Nr. 44043
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2015
75cl Art. Nr. 12375
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 504
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2016
75cl Art. Nr. 25082
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 504
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
Château Ducru-Beaucaillou 2e Grand Cru classé Saint-Julien AC
2005
75cl Art. Nr. 41126
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2006
75cl Art. Nr. 46077
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2009
75cl Art. Nr. 15057
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2010
75cl Art. Nr. 20980
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2015
75cl Art. Nr. 12759
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2016
75cl Art. Nr. 25069
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2017
75cl Art. Nr. 07175
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
Château Branaire-Ducru Saint-Julien AC

Château Branaire-Ducru Saint-Julien AC

Château Branaire Ducru
2009
75cl Art. Nr. 14942
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2010
75cl Art. Nr. 20941
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2011
75cl Art. Nr. 28612
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2012
75cl Art. Nr. 35748
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2014
75cl Art. Nr. 02522
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2015
75cl Art. Nr. 12241
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 6
2016
75cl Art. Nr. 24186
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 12
2018
75cl Art. Nr. 23756
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Fachhandel, Distribution

Verpackung: CB 6
Château Léoville-Barton 2e Grand Cru classé Saint-Julien AC
2013
75cl Art. Nr. 46176
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
Château Léoville-Las-Cases 2e Grand Cru classé Saint-Julien AC
1970
75cl Art. Nr. 43681
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2006
75cl Art. Nr. 46090
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2007
75cl Art. Nr. 01268
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2009
75cl Art. Nr. 15138
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2010
75cl Art. Nr. 21040
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2011
75cl Art. Nr. 30348
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
75cl Art. Nr. 29723
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2013
75cl Art. Nr. 46178
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2014
75cl Art. Nr. 02706
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2015
75cl Art. Nr. 12722
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2017
75cl Art. Nr. 06018
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
Clos du Marquis de Château Léoville-Las-Cases Saint-Julien AC
2006
75cl Art. Nr. 45816
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2007
75cl Art. Nr. 01165
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2009
75cl Art. Nr. 14930
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2010
75cl Art. Nr. 20964
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2011
75cl Art. Nr. 30383
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
75cl Art. Nr. 29725
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2014
75cl Art. Nr. 02328
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2015
75cl Art. Nr. 12072
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 6
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 6
2016
75cl Art. Nr. 24510
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
Sarget de Gruaud-Larose 2e vin de Château Gruaud-Larose Saint-Julien AC
2007
75cl Art. Nr. 00779
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
2016
75cl Art. Nr. 24859
help
Weitere Informationen

Verpackung : CB 12
Palettisation : 360
Verkaufskanal : Distribution, Fachhandel

Verpackung: CB 12
Les Fiefs de Lagrange 2e vin de Château Lagrange Saint-Julien AC
2013
Nächsten Jahrgang abwarten
Ref. 46180